12 tips voor een succesvolle verandering
04 mei 2023 

12 tips voor een succesvolle verandering

Veranderen is samen leren.
Want het moet anders!

Soms omdat we niet efficiënt werken of omdat tijden veranderen en het beter kan. Soms omdat we een nieuwe visie hebben hoe we onze dienstverlening kunnen aanpassen aan de wereld om ons heen. En soms omdat er een fijner IT-systeem is uitgevonden, wat heel tijdbesparend werkt. 

Het bedenken van deze verandering is één, maar je medewerkers meekrijgen is van heel andere orde. We moeten dan namelijk eerst nog door een fase heen, die sommigen chaotisch, spannend of onzeker vinden.  

Maar verandering kan ook leuk, inspirerend en uitdagend zijn, waar je zelf een bijdrage aan kunt leveren. Succes verzekerd als je alle 12 tips toepast!                                                                                                                           

Onze 12 tips voor een succesvolle verandering

1) Wat, waarom, waarop 

Wat maakt het dat deze verandering nu nodig is? Waarom vind jij dat belangrijk? Waarop baseer jij je beslissing? Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat het niet meer werkt zoals we het altijd deden én vertel heel beeldend hoe het er uit ziet als de verandering een succes is. Oftewel maak een goed veranderverhaal en vertel, vertel, vertel… 

2) Maak ‘peers’: betrek iedereen bij de verandering
Natuurlijk is het management belangrijk. Sterker nog het middle management heeft de belangrijke taak de teamleden mee te krijgen in de verandering. Zorg dat zij het verhaal kunnen doorleven en liefst enthousiast door kunnen vertellen.

3) Spreek in de taal die iedereen begrijpt 

De taal van het management is een andere dan de taal van de werkvloer. Zorg dat iedereen hetzelfde beeld heeft bij de verandering en maak ze onderdeel van de verandering. 

4) Kleine stapjes maken één grote
Als de stappen te groot zijn, dan komt er vaak helemaal geen beweging. Dan lijkt het onbegonnen werk. Maak stappen zo klein dat je ze gelijk kunt doorvoeren. Dat het de reactie oproept ‘maar dat kan iedereen’. Zo maak je medewerkers enthousiast en gemotiveerd.

5) Vier successen 

Als de kleine stapjes gemaakt worden, vergeet ze dan ook niet te vieren. Bedenk de volgende mijlpalen en ga zo van succes naar succes. Dan kom je met elkaar in de flow. De ‘quick-wins’ geven vertrouwen en motivatie voor de volgende stap. En enthousiasme is besmettelijk. 

6) Laat het goede voorbeeld zien: want goed voorbeeld doet goed volgen 

Natuurlijk moet jij als leidinggevende het goede voorbeeld geven. Dat maakt het écht en geloofwaardig. Bovendien kun je zelf ervaren hoe lastig bepaalde stapjes soms zijn. Een gouden spelregel: medewerkers doen wat de leidinggevende doet, niet wat de leidinggevende zegt. Jouw medewerkers geloven pas dat er iets verandert als ze het zien bij anderen en dan vooral bij hun leidinggevende. 

7) Verbind,communiceer en blijf dit herhalen
Luister en vertel. Ga in gesprek en niet in discussie. Haal op wat er leeft. Beeld je in de situatie van de medewerker in. Ga de dialoog aan en vermijd een discussie. Gebruik datgene wat je hoort om daarover te vertellen. Het is niet eenmalig een goed verhaal vertellen, maar steeds opnieuw de vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk.  

8) Veranderen is samen leren.
We zeggen vaak fouten maken mag, maar in de praktijk wil niemand fouten maken. Als we het veranderen framen als ‘samen leren’. Dan zit je met elkaar veel meer in de onderzoekende modus. Wat werkt er wel en wat werkt niet? En soms is dat twee stappen vooruit én één achteruit.  

9) Kaders geven en loslaten 

Het eerste wat je hoort bij organisaties in verandering is dat de medewerker vraagt om duidelijke kaders en een visie. En dat wil men dan heel graag van het management. Als je heel helder hebt aangegeven waar je naar toe wilt en hoe dat eruitziet, kan je ook daarbij aangeven wat je van de medewerker verwacht. Daarmee mogen jouw medewerkers aan de slag. En dan komt vaak het moeilijkste: wel stimuleren, niet controleren. Loslaten dus!

10) Meten is weten 

Doe een nulmeting en bepaal ook wanneer je een 1-meting gaat doen. Meet niet alleen de harde aspecten zoals kosten, omzet, kwaliteit etc., maar ook de zachte aspecten (plezier, vertrouwen, betrokkenheid).  

Zo belangrijk om te weten wat er wel werkt en wat niet. Bovendien geef je daarmee ook ruimte aan de medewerker om mee te evalueren en bij te sturen. Mooie bijkomstigheid: ook in de introductie van de nulmeting komt een stuk van je veranderverhaal terug. 

11) De omgeving is doorslaggevend voor het succes  

Je kunt wel willen dat er veranderd wordt, maar het moet ook mogelijk zijn. Het moet wel kunnen. Dus is er ruimte, tijd en geld om bijvoorbeeld de structuur, het beloningssysteem, trainings- en ontwikkelingsplannen aan te passen?  

12) Veranderen gaat ook over gedrag 

Hoe doen we het met elkaar? Hoe communiceren we en hoe werken we samen? Doen we dat onbewust of op bewust niveau. Of doen we het omdat we het nu eenmaal altijd zo hier doen? Wat is daarbij helpend en wat niet? De cultuur verander je niet zomaar. Wil je succesvol veranderen dan is het goed om aan te sluiten en om bespreekbaar te maken wat niet dienend is. 


Aan de slag!

Met onze 12 tips voor een succesvolle verandering kun je direct aan de slag binnen jouw organisatie en/of jouw team. Kom je er zelf toch niet helemaal uit of heb je een vraag? Neem contact met ons op! Benieuwd naar onze (incompany) trainingen? We hebben ze voor je op een rijtje gezet bij ons aanbod.

Reactie plaatsen