Dit zijn onze diensten

Voor verandering die bij jezelf begint en anderen meeneemt

Verander verhaal

Meer informatie

Mindset Analyse

Meer informatie

Film als spiegel

Meer informatie

Verander gesprek

Meer informatie

Het WEVIEW Verandertraject 

Fysiek en online mogelijk

Begrip, verbinding en samenwerking op de werkvloer

Echt veranderen is en blijft lastig. Medewerkers denken vaak: "Wat hebben ze nu weer bedacht?" Of: "We doen het al heel lang op dezelfde manier, we snappen niet waarom, we zijn bang, waarom zouden we het anders doen?" Dit maakt het voor organisaties lastig het roer om te gooien en een andere richting in te gaan, terwijl de visie hier soms wel om vraagt.


De WEVIEW-methode is one-of-a-kind. Op basis van een nauwkeurig uitgestippeld pad doorlopen we een aantal fases en creëren daarmee verander- en actiebereidheid. Heel spiegelend laten we de mensen met film zien hoe het gaat en waarom het anders moet. Dit maakt veranderen leuk.


Het WEVIEW Verandertraject is geschikt voor alle directieleden, leidinggevenden en verandermanagers die hun mensen mee willen hebben.

Het WEVIEW Verandertraject:

Maakt visie begrijpelijk

Heeft oog voor wat er echt leeft

Verzekert draagvlak en veranderbereidheid

Brengt trots en passie terug op de werkvloer

Maakt veranderen leuk

Het Veranderverhaal

Draagvlak door begrijpelijke taal

Wat je ook wilt bereiken, je hebt er de inzet en de betrokkenheid van je mensen bij nodig. Die moeten dan op zijn minst weten waar je naartoe wil. En waarom dat zo belangrijk is. Ze willen een bevlogen verhaal van iemand die zelf gelooft in het beoogde doel. Dat inspireert, dat is de eerste kleine stap op weg naar verandering.


Negenennegentig van de honderd keer ontbreekt zo’n verhaal. Is de leider vergeten het te vertellen. Of was het niet duidelijk genoeg. Daarom helpt WEVIEW met het ontwikkelen van een Goed Veranderverhaal. Een verhaal dat richting biedt, dat zin geeft en dat je mensen de ruimte laat om zelf hun bijdrage aan het gewenste resultaat te leveren.


Download de brochure

Het Goede Veranderverhaal:

Helpt de organisatie aan een glashelder verhaal

Verzekert commitment van het MT

Verwoordt wat nodig is in begrijpelijke taal

Zorgt voor constructieve feedback

Is een fundament voor draagvlak en veranderbereidheid

De Mindset Analyse

Kennis en inzicht om je doel te behalen

Om erachter te komen hoe medewerkers tegenover veranderplannen staan, heeft WEVIEW iets bedacht: we vragen het hen gewoon. In een veilige setting laten we hen uitleggen wat ze van de beoogde verandering vinden. We stellen vragen als: "Wat gaat al heel goed?" En: "Wat staat de verandering in de weg?" "Wat kun jij bijdragen?". En "Wat is er nodig om het deze keer écht te laten slagen?"


Alles wat al die mensen vertellen samen geeft een mooi inzicht in de collectieve mindset: de denkwijze, mentaliteit en geesteshouding binnen de organisatie. Zo geeft een Mindset Analyse je de kennis en het inzicht in wat er nodig is om je doel te behalen en daarnaast halen we nog veel meer essentiële zaken op die van grote waarde zijn om je organisatie nog beter te maken. De sleutel van het succes van de verandering ligt bij jouw medewerkers.


Download de brochure

De Mindset Analyse:

Maakt begrijpelijk wat medewerkers echt willen

Geeft inzicht in wat al goed werkt

Legt de uitdagingen bloot om op te lossen

Zorgt dat alle interne knowhow wordt benut

Is een fundament voor draagvlak en veranderbereidheid

Film Als Spiegel

Het verhaal in beeld, voor en door collega's

Het unieke van onze interventiemethode is de onontkoombaarheid en het plezier ervan. Onontkoombaar omdat we direct tonen wat er aan de hand is, in beeld gebracht met, door en voor medewerkers. Niemand kan er omheen, dit is hoe zij de organisatie zien en ervaren. Niemand wil er ook omheen, want dit zijn collega’s die zeggen wat anderen ook denken.


Het is spannend en vooral ook leuk om mee te werken aan een film. Zeker als die gaat over de organisatie waar jij bij betrokken bent. Vooral als we ‘de sketch’ doen, een op niets dan de waarheid gebaseerde scène, wordt er hartelijk gelachen. Met een randje gêne, dat wel.


Het script van de film bepaalt WEVIEW in nauw overleg met de medewerkers, aan de hand van de interviews. Dat maakt het juist zo’n krachtig instrument.


Download de brochure

Film Als Spiegel:

Een verhaal in beeld, gemaakt en verteld door en voor collega’s

Zeer hoge mate van herkenning en daardoor erkenning van wat de organisatie nodig heeft

Een blik op de ziel van de organisatie die inspireert om dingen die niet werken aan te passen

En om méér te willen van alles wat goed is

Een fundament voor draagvlak en veranderbereidheid

Het Verandergesprek

De juiste incentive om daad bij het woord te voegen

Zijn medewerkers doordrongen van de noodzaak tot veranderen? Dan is het tijd voor actie! Verhalen en gesprekken zijn heel mooi. Maar uiteindelijk gaat het om resultaat. We kunnen wel willen dat er veranderd wordt, maar de medewerkers zullen zelf hun stappen daarin moeten zetten. Daarom helpen wij samen de verandering concreet te maken. 


Welke resultaten willen we bereiken om de verandering te laten slagen? Hoe zorgen we ervoor dat het haalbare resultaten zijn? Welke acties zijn nodig? En hoe kunnen we daarbij gebruik

maken van alle kennis en kunde en al het goede in de organisatie? Heel teamgericht gaan we concreet aan de slag met juist díe stappen die ervoor zorgen dat het echt gaat lukken.


Download de brochure

Verandergesprek:

Zorgt voor en open gesprek en heldere afspraken

Geeft inzicht in ieders bijdrage

Maakt slim gebruik van ieders talenten

Maakt doelen haalbaar en acties concreet

Vindt en viert successen

Enkele reacties van deelnemers

Wat collega’s specifiek goed vonden is dat ik en ook alle anderen verteld hebben hoe het echt zit, we voelden ons uitgenodigd en het voelde ook veilig om dat te doen.

Mai Berkers - Senior P&O Adviseur Gemeente Amsterdam

Samen met de medewerkers hebben we een film gemaakt over de noodzaak van onze nieuwe koers, waarbij medewerkers aan de hand van concrete voorbeelden vertelden wat het nieuwe plan gaat oplossen. De papieren plannen werden hierdoor begrijpelijk.

Ronald Boekhout van Solinge - Rayonmanager Inzameling Grondstoffen, Gemeente Amsterdam

Meer weten?

Download onze brochure en ontdek wat het WEVIEW Verandertraject en de WEVIEW-methode voor jou en jouw organisatie kan betekenen!

50%
Bijna klaar!
Vul hieronder in waar wij de brochure heen mogen sturen
Wij houden niet van spam
Download nu

Achtergrondinformatie

Met WEVIEW helpen wij je bouwen aan een organisatie met draagvlak en veranderbereidheid. Een organisatie waar een gevoel van trots, verbinding en saamhorigheid heerst. Een organisatie met een WIJ in plaats van een Wij-Zij. Wij helpen je alle neuzen dezelfde kant op zetten, zodat je samen kan werken aan nog grotere en betere resultaten. Dat is uiteindelijk wat ons drijft. Omdat je daar nóg meer energie van krijgt!